Mageliggende gjør mer enn å gi sterk nakkemuskulatur

Som en barne-kiropraktor, jeg har flest babyer som pasienter,og de kommer på grunn av gråting, urolighet, ammeproblemer, dårlig søvn eller fordide har en favoritt side som de snur hodet til. Jeg føler meg veldig heldig ogtrives med å hjelpe de små. Derimot er det ikke alltid lett å jobbe med de somkan ikke snakke, og ofte må spise under behandlingstimen, men det er bare småutfordringer i forhold til gleden det gir å hjelpe disse familiene. 

Selv om det ikke alltid er lett, vet alle foreldrene at deter viktig at barn får nok tid mageliggende når de er våkne.  Ofte ser jeg pasienter som har en del av hodetsom blir flatt, har en «favoritt side» og har svært dårlig hodekontroll. Dettekan påvirke amming, bæring, søvn og urolighet. En del av min jobb er å forklarehvorfor «Tummy Time» er så viktig.

Babyer trenger aktiv tid i mageliggende mens foreldre ersammen med de flere ganger om dagen[i].  Det hjelper dem med å bygge sterke muskler i skuldreog nakke, og utvikler også kurvene i ryggen deres. Det mange ikke vet er at detogså hjelper med motorisk utvikling,[ii]  og motorisk utvikling hjelper å drivekognitiv utvikling. Viktige steg i motorisk utvikling inkluderer rulling,sitting, krabbing og å reise seg til å stå[iii],og det er viktig at dette skjer innen en hvis tidsramme.  Det hjelper også som forebygging og behandlingav plagiocephaly – flatt hodet [iv].

I begynnelsen når de er så små kan de ligge oppå foreldrene,og få litt tid i mageliggende ved hvert bleieskift. Etter noen uker er detviktig å introdusere mer aktiv tid på magen hvor de kan ligge og samhandle medforeldrene. Det kan være utfordrende når de liker ikke det, men ofte er det en grunntil det og det kan være at de har ubehag et sted. Det er viktig å ikke gi opp,men heller prøve å finne ut hvorfor, og her kan en terapeut som er utdannet ibehandling barn kan være hjelpsom.

Vi vil alle det beste for barna våre, så fortsett med tid på magen og se utviklingen blomstre!

Klem,

Karen

Hoved bildet:ID 39453784 © Olga Bogatyrenko | Dreamstime.com

Bildet 2: ID 79116172 © Catalina Zaharescu Tiensuu | Dreamstime.com


[i] Mayo Clinic, Infant and ToddlerHealth,https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/infant-and-toddler-health/expert-answers/tummy-time/faq-20057755

[ii] Kennedy. E., Majnemer. A., Farmer.J-P., Barr. R.G., Platt. R.W., Motor Developmetn of Infants with PositionalPlagiocephaly, Physical & Occupational Therapy in Pediatrics, 29:3,222-235,

[iii] Ming Wen. L., Baur. L.A., Simpson.J.M., Effectiveness og an Early Intervention on infant Feeding Practices and“Tummy Time”: A Randomised Controlled Trial, JAMA Pediatrics, Aug 2011

[iv] VanVlimmeren. L.A., van der Graaf. Y., Boere-Boonekamp. M.M., L’Hoir. M.p:,Helders. P.J.M., Engelbert.R.H.H., Risk Factors for Deformational Plagiocephaly at birth and at 7 Weeks ofAge: A Prospective Cohort Study, Pediatrics, Feb 2007, Vol 119/Issue2